Astăzi:8 iunie 2023

170+ Nume de Băieți Românești: Cele mai Deosebite Nume din România

Cele mai frumoase nume de băieți românești. Originea și semnifacația numelor autohtone de băieți. Nume apărute în România, care au fost purtate de sfinți. Nume românești vechi, care au intrat din nou în modă.Așteptați un băiețel și vreți în mod categoric să-i dați unul dintre cele mai frumoase nume de băieți românești?

Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă consultați cu partenerul și să-l alegeți pe cel mai potrivit prenume pentru odorașul vostru.

În acest articol am selectat cele mai întâlnite nume autohtone de băieți, de unde vă puteți inspira atât din nume de băieți românești de sfinți, cât și din cele cu rădăcini grecești, din mitologia elenistică.

Toate exemplele sunt însoțite de semnificație și descriere.


Alecu
Folosit de multe ori ca prescurtare a numelui Alexandru, numele Alecu a fost purtat de poetul, prozatorul, eseistul, memorialistul și criticul literar român Alecu Russo. Numele este de origine greacă și are semnificația de „a apăra”, „a proteja”.
Adi, Adrian
Numele Adrian înseamnă „locuitor al Hadriei”, provenind din latinescul Hadrian, un oraș din regiunea Veneta. Grecii îl poartă acum sub forma de Adrianos. Persoanele care poarta numele Adrian au un caracter mândru și depun effort în tot ceea ce fac.
Alexandru, Sandu
Numele provine de la Alexandros, nume grecesc care înseamnă „protector al bărbaților sau al oamenilor”. În folclorul românesc, numele este simbol al vitejiei și a fost purtat de 22 de domni ai țărilor românești.
Alin
Nume considerat ca făcând parte din onomastica românească, provenind de la verbul „a alina”. ÎnsĂ numele are origine germanică, fiind o compoziție cu radicalul „al” care înseamnă „tot, întreg”.
Anastase
Este o formă a numelui Anastasia care îşi are originile în limba greacă “athanasios” – „nemuritor”, „înviere”, „cea care învie din moarte”. În credinţa romană a existat muceniţa Anastasia a cărui soartă tragică a fost închinată credinţei: a fost arsă pe rug pentru credinţa ei în Iisus. În calendarul ortodox, Sfânta Anastasia este sărbătorită în fiecare an pe data de 22 decembrie.
Andrei
Nume adaptat în limba română. Semnificația își are originea din greacă. Numele Andrei semnifică bărbăție, fiind considerat patronul lupilor. Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Isus Hristos. Se zice că cel care va purta numele lui Andrei va fi înzestrat cu un al șaselea simț, uimindu-i pe cei din jur cu intuiția sa. Numele Andrei semnifică, totodată, protecție.
Anghel
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele grecesc Angelos, care înseamnă – mesager.
Antim
Numele Antim, astăzi foarte rar utilizat ca nume de botez, este de origine grecească și înseamnă „infloritor“ (de la ánthos, „floare“, ori poate de la anthó, „a înflori“) sau, în sens figurat – prosper, a prospera. Pe 27 septembrie este prăznuit Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul, întemeietorul mănăstirii bucureștene care-i poartă numele.
Anton
Anton este un nume românesc, de origine latină (foarte apropiat de numele etrusce Antius, Antenius, Antilius). Este preluat de la greci sub formă de Antonios și înseamnă “floare”, „nepreţuit”, „demn de laudă” = „anthos”. Nume independent se răspândeşte în onomastica creştină din primele secole ale erei noastre, prin impactul pe care l-au avut sfinţii Antonie cel Mare al Egiptului, fondatorul vieţii monahale răsăritene sau Sfântul Anton de Padova, cunoscut predicator al Sfintelor Evanghelii.
Apostol
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele grecesc Apostolos, care înseamnă – cel trimis, misionar.
Aurel, Aurelian
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele latinesc Aurelius, care înseamnă – auriu, aurit.
Augustin
Provenit din termenul de origine romană “Augustinus”, numele Augustin se traduce „venerat’, ‚sacru”. Augusta era şi denumirea unei localităţi din roma Antică; locuitorii acestui oraş se numeau „augustini”. În onomastica creştină a apărut prin prisma Fericitului Augustin, teolog şi cărturar african al secolului al IV-lea şi al V-lea, foarte apreciat şi iubit.

Fiecare are gusturi diferite și propriile preferințe pentru nume frumoase.

Totuși, dacă toată lumea continuă să numească copiii cu un anumit nume, atunci, cel mai probabil, pentru majoritatea oamenilor acest nume va fi frumos.

Barbu
Nume care își are originile în vocabularul românesc și are semnificația de – barbă, bărbat, bărbăție. Se pare că ar avea și o moștenire din limba latină, de la numele „Balbus”.
Basarab
Nume românesc cu semnificația de – posesor, stăpân, bărbat ilustru, tată conducător, cuceritor.
Benone
Nume românesc de origine ebraică, ce derivă de la cuvântul “benoni”, care are semnificația de “fiu al suferinței”. Numele este foarte rar folosit în onomastica românească.
Bogdan
Nume adaptat în limba română din limba slavă, de la Bogu = Dumnezeu și dan = dăruit, dat. Astfel, numele e cu semnificatția de – dăruit de Dumnezeu.
Brad, Brăduț
Nume de origine traco-dacică. Pentru traci, bradul era considerat pomul vieții. Este des utilizat la noi, dar, mai ales ca nume de localitate.
Bujor
De origine românească, este foarte rar întâlnit ca prenume, ci mai degrabă ca nume de familie. Bujor defineşte o floare cunoscută exact sub aceeaşi denumire “bujor”. Asimilată în spaţiul românesc, considerată de unii “floarea naţională a României”, bujorul are o istorie veche, fiind cunoscută atât ca plantă medicinală, cât şi ca ingredient pentru diverse mâncăruri.
Bucur
Nume de origine traco-dacă, care are semnificația de – a bucura, bucurie, bucuros. Există câţiva lingvişti care susţin că numele Bucur provine, de fapt, de la cuvântul albanez “bucure”, care se traduce prin adjectivul “frumos”. În trecut, părinţii români alegeau acest nume pentru a-şi materializa bucuria venirii pe lume a copilului lor.
Călin
Este considerat un nume românesc cu semnificația de – puternic, frumos. Este forma masculină a numelui Călina – prenume de mare vechime la noi în țară. Călin și Călina sunt răspândite în toate regiunile României. Este posibil ca numele să vină de la o plantă medicinală, dar și să fie o formă romanizată a numelui slav Kalin.
Chiriac
Nume cu semnificația – dumnezeiesc, aparținând lui Dumnezeu. Frecvență mare a numelui a fost atunci când a pătruns în expresii populare ca – are Chira socoteală, folosirea ca nume de familie, precum și influența literară nefavorabilă a cunoscutului personaj comic Chiriță – din ciclul “Chirițele” lui V. Alecsandri. Astăzi numle este considerat învechit și banalizat.
Ciprian
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele latinesc Cyprianus, care înseamnă – originar din Cipru.
Claudiu
Adaptat în limba română, este un corespondent modern al prenumelui vechi, de origine latină, “Claudius”. Numele este atestat încă din antichitate, când exista ginta Claudia, de origine sabină – populaţie italică, cucerită de romani în jurul anului 290 î.Hr. Semnificaţia numelui este de “cetate apărată de fortificaţii”, “cetate asediată”. O altă perspectivă lingvistică susţine că prenumele Claudius provine de la adjectivul “claudius” care se traduce prin termenul “şchiop”.
Codruț, Codrin
Nume adaptate în limba română, provenite din latină de la Quodrum, care înseamnă – codru.
Cosma, Cosmin
Nume adaptate în limba română, provenite de la numele grecesc Kosmos, care înseamnă – ornament, podoabă.
Cornel, Corneliu
Se presupune că acest nume ar proveni de la cuvântul latinesc „cornu”, care, în limba română, înseamnă „corn”, fiind considerat un simbol al abundenței și al forței. Numele Cornelius este un nume care a fost amintit și în Vechiul Testament, unde se spune că acesta a fost ghidat de către un înger pentru a-l găsi pe Petru. După ce acesta a reușit să-l găsească pe Petru, a reușit să se convertească la creștinism.
Costin
Numele provine de la prenumele Constantin, care are la bază vechiul cognomen roman Constantinus, format de la adjectivul – constans/ constantis, cu sensul „ferm”, „puternic”, „constant”. Prenumele s-a impus în antroponimia creştină prin influenţa pe care a avut-o împăratul, devenit sfânt, Constantin cel Mare, prin faptul că a unificat Imperiul Roman şi a declarat creştinismul religie de stat. În antroponimia românească prenumele este atestat din sec. al XIV-lea.
Cristian, Cristi, Cristin
Cu origini din latinescul Christianus, numele Cristian semnifică „un creștin”. Acest nume a fost purtat de mai mulți regi. Cei care sunt numiți astfel sunt independenți, prietenoși și generoși. Persoana cu acest nume este spontană, expresivă, comunică ușor cu cei din jur.
Dacian
Originea numelui Dacian este geto-dacă. Numele are variantele feminine: Dacia și Daciana. Semnificația numelui Dacian este “din Dacia” și indică proveniența locală.
Decebal
Nume românesc de origine daco-getică, cu semnificația – puternic, brav, curajos, viteaz.
Dimitrie, Dumitru, Mitică
Este forma românească de la Demetrius (Demetrios în limba greacă), derivat de la Demetra, care era Zeița agriculturii și a fertilității.
Dinu
Nume românesc, cu semnificația – constant, statornic. Este o prescurtare foarte populară a numelui Constantin, de origine latină, format dupa cognomenul latin Constantinus.
Doru, Dorel
Având în vedere că originea numelui nu este cunoscută pe deplin, au fost create două teorii: prima susține că numele este de origine românească și derivă din cuvântul “dor”, iar a doua teorie susține faptul că “Doru” este un alint al numelui “Tudor” și are semnificația de “conducător”. Tudor derivă din numele de origine greacă Theodoros, care are semnificația de “dar de la Dumnezeu”.
Dragoș
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele cu origini slave Dragomir. Acesta este compus din – dragu = prețios și – miru = pace.

Dacă ați aflat că veți aduce pe lume un băiețel și vreți ca el să poarte un nume autohton, această colecție vă va ajuta și inspira să alegeți un nume românesc de băiat.

Vouă care vă place mai mult?

Eftimie
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele grecesc Euthymios, cu semnificația – fire blândă, liniște sufletească.
Eduard
Formă adaptată în română, numele este modern și nu se întâlnește des în onomastica noastră. Originea acestui nume este una anglo-saxonă, varianta lui englezească fiind Edward. Dacă analizăm cel de-al doilea nume, Edward, putem să-l descompunem în două părți: „ead-”, care înseamnă „bogat” sau „bogăție” și „weard”, care înseamnă „apărător” sau „apărare”. Așadar, numele ar însemna „apărător/protector al bogățiilor”.
Emil, Emilian
Nume adaptate în limba română, provenite de la numele latin Aemilus, cu semnificația – dornic/ nerăbdator/ zelos.
Eugen, Eugeniu
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele grecesc Eugenios, cu semnificația – bine născut, aristocrat.
Eusebie, Eusebiu
Nume adaptate în limba română, provenite de la numele grecesc Eusebes, cu semnificația – pios, evlavios, credincios.
Filip
Nume adaptat în limba română, provenit de la numele grecesc Philippos, cu semnificația – prieten al cailor.
Florea, Florin, Florentin, Floris
Nume adaptate în limba română, provenite din limba latină, cu semnificația – înfloritor.
Gavrila, Gavril, Gavriil, Gherasim, Gabriel, Gabi
Numele provine de la cuvântul ebraic Gabar, – abar însemnând – a fi puternic, iar – El reprezintă numele divinității. Astfel, semnificația numelui este „Dumnezeu este puternic”.
Gelu
Nume de origine românească, a cărui semnificație nu este cunoscută. Este foarte răspândit în România. Se presupune că provine de la Eugenios.
Gheorghe, George, Ghiță, Gică, Gigel
Nume adaptate în limba română, provenite din limba greacă, de la Georgios, care înseamnă – fermier, lucrător al pământului, conducător.
Grigore, Gregoriu, Gregorie
Nume adaptate în limba română, provenite din limba latină, de la Gregorius), care, la rândul său, provine din grecescul Gregorios, cu semnificația – cel care își conduce turma.
Gruia
Nume care apare în vechi balade și legende românești. El semnifică mai multe – colină, deal; gruie (cocor); dulap de loitră de la căruță. Termenul Gruia este atestat și ca provenind de la latinescul „grunnium” – „rat de porc”. Verbul latinesc „grunnire” înseamnă „grohăire”. De aici, am putea interpreta numele Gruia ca fiind a celui „care sporovăiește”.
Horea, Horia
Nume de proveniență română, derivat din cuvântul “horă”, un popular dans românesc.

În ultima vreme, mămicile nu mai aleg nume de băieți românești și își îndreaptă atenția spre nume de băieți la modă, internaționale.


Dar, numele românești au farmecul lor și nu ar trebui uitate și evitate.

Deși acestea au o istorie veche și provin de obicei din limba latină, ebraică, greacă etc., ele au fost asimilate ușor și în limba română.

Iancu
Nume românesc cu semnificația – Dumnezeu este plin de har, Dumnezeu ne iartă toate păcatele, dar de la Dumnezeu. Ar fi și o variantă a numelui Ion.
Ilarion, Ilarie
Nume adaptate în limba română, provenite din limba greacă de la Hilarion/ Hilaros, cu semnificația – vesel, cel care cucerește prin veselie.
Ilie, Ilașcu, Ilieș
Nume adaptate în limba română, provenite din limba ebraică de la Eliyahu, cu semnificația – Dumnezeu e devenire.
Ioan, Ion, Ionel, Ionuț, Ioniță, Nelu
Nume adaptate în limba română, provenite din limba greacă de la Ioannes,  cuvânt derivat, la rândul său, din ebraică, de la Yoghanan, cu semnificația – dar de la Dumnezeu, Dumnezeu este milostiv.
Ioachim, Achim
Nume adaptat în limba română, provenit din limba ebraică de la Joachin, cu semnificația – stabilit de Dumnezeu.
Iulian, Iuliu
Nume adaptate în limba română, provenite din limba greacă de la Ioulos, cu semnificația – bărbos.
Iustin
De origine imperială romană, Iustin provine de la latinescul „Iustinus”, derivat de la adjectivul „iustus”, cu sufixul „inus”, „ina”, însemnând „just”, „drept”, „cel care gândeşte corect, conform legii”. Numele Iustinianus s-a format de la Iustinus, devenit celebru prin prisma împăratului Iustinian I. Biserica ortodoxă îl sărbătoreşte pe Iustinian cel Mare şi Sfânt, pe data de 2 august.
Laurențiu
Nume adaptat în limba română, provenit din limba latină de la Laurus, cu semnificația – cel ce poartă lauri.
Liviu
Nume adaptat în limba română, provenit din limba latină de la Liveo, cu semnificația – a invidia, invidios.
Luca
Luca, sau Cel născut în Lumină, provine din grecescul Lukas și înseamnă – creativitate, dinamism și sociabilitate. Chiar dacă semnifică echilibru, are o individualitate puternică, uneori este încăpățânat și adesea egoist.
Lucian
Nume adaptat în limba română, provenit din limba latină de la Lucire, cu semnificația – aducător de lumină.
Mădălin
Nume adaptat în limba română, provenit de la o expresie ebraică cu înțelesul – originar din Magdala.
Manole, Manuel
Nume adaptate în limba română, provenite din limba ebraică de la Emanuel, cu semnificația – Dumnezeu este cu noi.
Marcel, Marcian, Marcu, Marius
Nume adaptate în limba română, provenite din limba latină de la personajul Mars – zeul Marte, cu semnificația – luptător tânăr.
Marin, Marinel, Marian
Nume adaptate în limba română, posibil formă de masculin derivat din Maria. Din latină ar fi însemnat – marin, care ține de mare.
Matei
Este un nume de origine ebraică, cunoscut din textele evanghelice ale Noului Testament. Numele Matei semnifică sensibilitate, iar cei care îl poartă vor fi atât emotivi, cât și puternici. Sunt grijulii cu persoanele dragi și iubesc liniștea.
Mihai, Mihail, Mihăiță, Mihnea
Nume adaptate în limba română, provenite din ebraică de la Mikha’el, cu semnificația – care se aseamănă cu Dumnezeu.
Mircea
Nume adaptat în limba română, provenit din limba slavă de la Mirče, cu înțelesul – pace.
Miron
Nume adaptat în limba română, provenit din limba greacă de la Myron, cu înțelesul – ulei dulce, parfum, mirt.
Mugur, Mugurel
Nume românesc ce provine de la mugur, semn al primăverii. Se sărbătorește în Duminica Floriilor.

nume de baieti romanesti

Numele românești nu sunt neapărat nume care au apărut prima oară în România.

Unele au origine latină, altele germană sau slavă, însă au fost schimbate astfel încât să sune românește si le simțim ca fiind ale noastre.Nicolae, Nae, Naie, Necula, Nicula, Neculai, Nicu, Nicușor, Nicoara
Nume adaptate în limba română, provenite din limba greacă de la Nikolaos, cu semnificația – victoria oamenilor.
Nectarie
Nume românesc derivat din limba greacă, ce semnifică – băutura zeilor/ băutura sfinților.
Nichifor, Nechifor
Nume adaptate în limba română, provenite din limba greacă de la Nikephdros (supranumele lui Zeus), cu semnificația – victorios, învingător.
Nistor
Numele a devenit celebru prin prisma operelor lui Homer, fiind purtat de un personaj din Iliada care aşteaptă terminarea războiului pentru a se întoarce acasă. Înţelept al vremurilor sale, Nestor din Iliada oferea sfaturi preţioase în moment de cumpănă, fiind foarte respectat. În mitologia greacă, Nestor era fiul lui Neleus şi al lui Chloris; devenit rege după ce Heracle l-a ucis pe Neleus.
Onofrei
Nume românesc ce semnifică – războinicul păcii. O altă ipoteză ar fi că Onofrei s-a compus de la numele grecesc Onopuphrios. Cu toate astea, semnificaţia lui exactă este foarte dificil de detectat, o parte dintre lingvişti considerând că, de fapt, numele provine de la forma Onnophris, specific onomasticii egiptene şi înseamnă “care este mereu fericit”.
Ovidiu
Este forma românească a numelui Ovidius, care provine de la cuvântul “ovis” – în traducere “oaie”. Persoanele care poartă acest nume sunt, în general, firi sociabile, care au nevoie de public pentru a se exprima, datorită faptului că posedă un temperament extrovertit.
Pamfil
Nume românesc ce înseamnă – iubit de toți. Provine de la grecescul Pamphilos, foarte uzitat în Grecia antică. La rândul său, numele Panphilos este format din elementul “pan“ care se traduce “pe de-a-ntregul, de toţi, al tuturor” şi “philos” cu sensul de “drag, iubit”. În onomastica apuseană a pătruns forma latină a numelui Pamphilus, însă în spaţiul românesc s-a împământenit forma sa grecească.
Panait
Panait provine de la grecescul Panaghiotes care este compus din substantivul comun cu aceeaşi formă, tradus prin “sfinţenie”. De asemenea, Panait este folosit şi ca statut pentru patriarhi, răspândirea sa având loc pe cale creştină. Verbul “akeo” din construţia formei sale greceşti înseamnă “a tămădui”. Tot acest nume a fost folosit pentru evocarea Fecioarei Maria, având în vedere că Panaghiotes are şi sensul de “preasfântă”.
Paraschiv
Nume românesc ce înseamnă – cel sfânt/ ziua de vineri. S-a format în onomastica creştină de la substantivul grecesc “paraskeue” care se traduce “vineri”. La începuturile sale, cuvântul mai era folosit şi cu sensul “pregătire”. În spaţiul românesc numele a devenit celebru prin prisma cuvioasei Paraschiva – ale căror moaşte fac minuni – răspândindu-se pe teritoriul nostru pe cale slavă.
Paul
Nume adaptat în limba română, provenit din limba latină de la Paulus, cu semnificația – mic sau umil.
Petre, Petru, Petrică, Petruț
Nume de băieți românești, provenite din limba greacă de la Petros, cu semnificația – piatră.
Petroniu
Fără nicio legătură cu numele Petru. Petroniu provine de la forma latină Petronius care este compus, la rândul său, din substantivul comun “petro”, cu semnificaţia “berbec castrat”.
Radu
Nume românesc, unul dintre cele mai vechi, împrumutat din limba slavă, cu semnificația de – bucurie, fericire.
Rareș
Nume vechi, care este tot mai întâlnit în spaţiul românesc. Numele Rareş este un nume voivodal, semnificaţia lui fiind corelată cu numele voievodului Moldovei Petru Rareş. Renumit pentru vitejia lui, pentru faptele brave, Petru Rareş a rămas în istorie ca unul dintre cei mai importanţi conducători români. Aşadar, lingviştii nu i-au găsit numelui Rareş o semnificaţie de sine stătătoare, ci ne propun o interpretare mai puţin obișnuită – bărbatul cu frică de Dumnezeu sau vitejie.
Răzvan
Nume adaptat în limba română, provenit din India, de la Radovan, cu semnificația – aducător de vești bune.

Adesea, numele sunt puse în cinstea unei persoane apropiate, iar cele mai frumoase nume românești de băieți se adeveresc a fi cele ale taților și fraților, cele ale bărbaților pe care i-am iubit sau cu care am fost prieteni.

Unele sună atât de familiar, încât avem impresia că ne-am născut cu ele în sânge.

Sava
Nume adaptat în limba română, provenit din limba greacă, cu semnificația de – om bătrân.
Septimiu
Nume adaptat în limba română, provenit din limba latină de la Septimius/ Septem, cu semnificația – al șaptelea.
Serafim
Nume adaptat în limba română, provenit din ebraică de la Serafimii, cu semnificația – cei din foc/ îngeri.
Sergiu
Nume adaptat în limba română, provenit din latină de la Sergius, cu semnificația – servitor.
Silviu
Nume adaptat în limba română, provenit din latină de la Silvanus, cu semnificația de – pădurar, cel al pădurii.
Sorin
Nume românesc, derivat de la cuvântul – soare. Purtătorii acestui nume sunt persoane discrete, care preferă să păstreze pentru ei toate detaliile ce țin de viața lor personală, dar și pe cele care țin de viața cunoscuților lor.
Ștefan
Nume adaptat în limba română, provenit din greacă de la Stephanos, cu semnificația de – coroană, ghirlandă, cunună, cu care erau răsplătiți învingătorii în lupte.
Șerban
Vechi nume nobiliar românesc. În Țara Românească este atestat încă din anul 965 – prima dată în Țara Făgărașului, unde românii au trăit împreună cu triburi cumane și pecenege, iar ulterior, locuitorii cu numele Șerban s-au lăsat în Oltenia. Din această familie nobiliară au făcut parte voievozii Radu Șerban și Constantin Șerban Basarab.
Teodor, Teodosie
Nume de băieți românești, provenit din greacă de la Theodor, cu semnificația – dar de la Dumnezeu, darul lui Dumnezeu.
Tiberiu
Numele Tiberiu are la bază denumirea unui fluviu Tiberius, provenind din onomastica latină. De la această semnificaţie, lingviştii au conchis că numele Tiberiu se traduce mai exact “născut pe malul Tiberiului”. Există totuşi şi teoria conform căreia numele provine de la o altă formă, Tifernus.
Toader, Tudor
Provenit din grecescul Theodoros, semnificația numelui Tudor este „darul lui Dumnezeu”. Numele Tudor a fost purtat de călugări, mai mulți sfinți sau suverani pontifi. Cel care poartă numele Tudor este o persoană responsabilă și stabilă. Numele semnifică, în general, puterea, „conducătorul poporului”.
Toma
Nume adaptat în limba română, provenit din aramaică de la Ta’oma, cu semnificația – geamăn.
Traian
Nume adaptat în limba română. Unii lingvişti susţin că numele Traian provine de la substantivul “troian” care se traduce prin valul de pământ ce forma o fortificaţie. Tot din acest material se construiau forturile. Foarte des răspândit pe spaţiul românesc, numele de băiat Traian provine de la supranumele de origine grecească Traianus, cu care a fost “decorat” Marcus Ulpius Traianus. El este cel care a transformat Dacia în provincie romană, după ce l-a învins pe Decebal.
Vadim
Nume adaptat în limba română, provenit din slavă de la Bademus, cu semnificația – conducător. Ar putea fi și un derivat din Vladimir.
Valeriu, Valerian, Vali
Nume provenit din limba latină de la Valerius/ Valere, cu semnificația de putere, sănătate.
Vasile
Nume adaptat în limba română, provenit din greacă de la Basileios, cu semnificația – regal, rege, conducător.
Viorel
Numele Viorel s-a format pe spaţiul românesc prin intermediul termenului “viola”, care se traduce, la rândul său, prin “viorea”. Legenda spune că oricine avea în curte viorele era catalogat ca fiind un om bogat. Numele Viorel este sărbătorit de toţi creştini – ortodocşii în Duminica Floriilor.
Virgil
Nume adaptat în limba română, provenit din latină de la Vergilius, cu semnificația – tânăr, mladios.
Vlad
Veche prescurtare a numelor slave începând cu elementul -vladeti, care înseamnă a poseda. Astfel de nume pot fi Vladislav sau Vladimir. Numele Vlad semnifică dorința puternică de a domni sau a conduce. Semnificația este strâns legată cu istoria și puterea. Drept dovadă sunt mulți conducători de țară care au purtat numele lui Vlad: Vlad Țepeș, Vlad Dracul, Vladimir Putin.
Voicu
Numele Voicu este considerat împrumut din onomastica slavonă de la numele Voiko. Acesta provine, la rândul său, de la termenul “voi”, a cărui traducere este “luptător”. Numele Voicu este atestat în spaţiul românesc încă cu foarte mult timp în urmă, derivatul lui, precum Voina (un munte din Făgăraş), confirmând vechimea numelui.
Zaharia
Nume românesc provenit din ebraică de la Zekharyah, ce înseamnă – Dumnezeu își amintește.
Zamfir
Nume vechi de origine românească, folosit frecvent, care nu și-a pierdut popularitatea nici în zilele noastre. Numele apare atestat documentar în toate regiunile țării, cele mai vechi apariții sunt din secolul al XVI-lea. Numele corespunde substantivelor samfir sau zamfir, forme mai vechi pentru “safir”, o piatră prețioasă de culoare albastră.


(2 voturi, medie: 4,00). Vă rugăm să apreciați!
Încarc...

Suntem foarte bucuroși pentru că ați vizitat paginile noastre, aveți posibilitatea de a evalua și a comenta orice articol. Împărtășiți opinia sau ideile dvs. Ne străduim mereu să vă aducem cele mai interesante și pozitive noutăți!